Bedenimiz Kendisini Tamamen Yenilemesi Mümküm

Bedenimiz Kendisini Tamamen Yenilemesi Mümküm

Peki bu doğru mu? Cevap hem evet, hem de hayır.

Şöyle ki: Hücrelerimizin hiç durmaksızın yenilendiği doğrudur, fakat bu yenilenmeyle birlikte bizlerin de ‘yeni bir insana’ dönüştüğü savı doğru değildir. Çünkü mitozla bölünme esnasında (rastgele mutasyonlar gibi mekanizmaların etkisi dışında) bire bir aynı hücreler tekrar oluşturulmuş olur. Bu da, kişinin fiziksel olarak aynı yapıda kalmasına sebep olur.

Bilgi 1: Bedenimizdeki 50-75 trilyon civarındaki her bir hücrenin sınırlı ölçüde ömrü bulunmaktadır. Ömürlerini tamamladıklarında, yerlerine yenileri gelir. Söz konusu hücreler bir bütün olarak, belli bir ahenk içerisinde çalışsa da, teknik anlamda kendi başlarına da bir miktar yaşayabilmektedirler. Bu nedenle, bedenen öldükten sonra hayatta kalan son hücremizin ölmesi için aşağı yukarı 18-24 saat gibi bir zaman geçmesi gerekir. Bu zaman zarfında vücudumuzda hala canlı hücreler bulunmaktadır.

Bilgi 2: Her bir hücrenin ömrü birbirinden farklıdır. Mesela, kırmızı kan hücreleri 4 ay kadar yaşarken, beyaz kan hücreleri 1 yıldan uzun süre yaşayabilirler. Buna mukabil deri hücrelerimiz yalnızca 2-3 hafta ömre sahiptir. Bağırsak hücreleriniz her 4 günde bir ölürken, spermler yalnızca 3 gün yaşayabilir. Bunlara karşılık sinir hücrelerimiz ise, biz hayatta olduğumuz müddetçe hayatta kalır. Hücrelerimizin hemen hepsi öldüğünde yenilenir; fakat beynimizin serebral korteksindeki hücreler ölecek olursa, yerlerine yenileri gelmeyecektir.

Bilgi 3: 7 senenin (veya hikayenin kimi versiyonlarına göre 10 sene) hiçbir özel manası yoktur. Teknik olarak vücudumuzdaki hücreler her an yenilenmektedir. Zira aynı tip hücrelerin dahi her biri aynı anda ölüp, aynı anda bölünerek çoğalmamaktadır. Şu anda derimizin kimi bölümlerinde yenilenme sürerken, kimi bölümlerinde ise ömrünü henüz tamamlamamış hücreler mevcuttur. 7 sene gibi bir süre verebilmek için, bedenimizdeki en uzun ömürlü hücrelerin 7 yıl yaşaması gerekirdi. Ancak bu hatalıdır. Çünkü beyin hücrelerimiz ömrümüz boyunca yaşarlar. Bu bakımdan, 7-10 sene gibi bir ‘toptan yenilenme süresi’ iddiası, bütünüyle yersiz bir iddiadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir