VAKIF NASIL KURULUR?

VAKIF NASIL KURULUR?

Vakıf; bir hizmet ya da fayda sağlamak amacı ile kişilerin kendi isteği doğrultusunda bağışladıkları mülk ve paradan oluşan bir kuruluştur. Vakıflar kar amacı gütmezler ve aynı zamanda tüzel kişiliğe sahiptirler. Medeni kanunun belirlemiş olduğu şartlara göre kurulurlar. Vakıflar hukuka uygun bir çerçevede sürekli, anlaşılabilir ve belirli olmalıdır.

 Vakıflar genel müdürlüğü tarafından denetime tabidirler. Birçok alanda vakıf kurulabilir; sosyal hizmetler, eğitim ve öğretim hizmetleri, ulaşım hizmetleri, iktisadi hizmetleri, aş evi hizmetleri, sanat ve kültür hizmetleri gibi farklı alanlarda vakıflar kurarak topluma yarar ve fayda sağlanır. En az 1 kişi ile vakıf kurulabilir.

Vakfın kuruluş şekli, noterde düzenleme yapılacak bir resmi senet ya da ölüme bağlı tasarrufla açıklanır. Vakıf kurulması için en önemli olan adım Asliye Hukuku mahkemesine başvurularak tescilin yaptırılması gerekir. Vakıf mahkeme ile tescil ve tüzel kişilik kazanır. Resmi senet ile vakıf kurma süreci temsilci aracılığıyla yapılabilir. Fakat, temsilci yetkisinin noterde düzenlenmiş bir belge ile verilmiş olması gerekir. Özgürleşecek olan mal ve hakların belirlenmiş olması gerekir. (iktisadi İşletme Kuruluşu)

VAKIF YÖNETİM ORGANLARI NASIL VE KİMLERDEN OLUŞUR?

Vakıf yönetim organları vakıf senedine göre oluşturulur. Yönetim kurulunda yer alacak kişilerinin büyük çoğunluğu Türkiye de yerleşik hayatta bulunması gereklidir. Vakıflarda idare organı olması zorunludur. Denetim organı zorunlu bir organ değildir ve vakıflarda genellikle bulunur. Yönetim organlarının seçim usulü, toplantı, karar nisabı, yetki ve sorumluluklarıyla çalışma usulünde ve vakıf senedinde ayrıntılı olarak yer verir.

Gerçek ve tüzel kişiler vakıf kurabilirler. Gerçek kişi, Türk Medeni Kanununda belirlenen fiil ehliyetine sahip olmalıdır. Tüzel kişi, fiil ehliyet sahip olmakla birlikte, kuruluş statüsünde vakıf kurabileceğine ve vakıf mal varlığı özgürleşeceğine dair hüküm olması gereklidir.

Türkiye Cumhuriyeti olmayan vatandaşlar hukuki ve mütekabiliyet esasına göre vakıf kurabilirler. Yeni kurulan vakıfların yönetim organlarında görev alanların büyük çoğunluğu Türkiye’de yerleşik hayatta bulunması gereklidir. Yabancı vakıfların Türkiye’de şube temsilcilik açması Dernek Kanunu ve Dernek Yönetmeliğinde düzenlemiştir. Bu konudaki başvurunun İçişleri Bakanlığına yapılması gereklidir. Vakfın kuruluşu ve organları bu şekilde oluşur.

Kaynak: https://elifkaratas.com.tr/vakif-nasil-kurulur/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir