Girişimciler İçin Vergi Hukuku

Girişimciler İçin Vergi Hukuku

1.MÜKELLEF KAYDI
Gerçek Kişi Mükellef Kaydı
İşletmenizi şahıs olarak çalıştırıyorsanız bu kategoridesiniz. Bu halde;
-İşyeriniz varsa işyerinizin adresinin bağlı bulunduğu vergi dairesine,
-İşyeriniz yoksa, yani işlerinizi ikametgâhınızdan yürütüyorsanız ikametgah adresinizin bağlı olduğu vergi dairesine işe başlama bildiriminde bulunmanız gerekir. Başvuru için İşe Başlama Bildirimi Formunu doldurmanız ve nüfus cüzdanınızla vergi dairesine gitmeniz yeterli.
Tüzel Kişi Mükellef Kaydı
Anonim şirket veya limited şirket bünyesinde faaliyetlerinizi gerçekleştiriyorsanız bu kategoridesiniz. Şirketinizin bağlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü işe başlama bildirimini yapacak ve mükellefiyet kaydı yapılacak.
2.DEFTER TUTMA
Mal alıp satma faaliyetinde bulunuyorsanız yıllık alış tutarınız 160.000,00 TL ve satış tutarınız 220.000,00 TL yi geçiyorsa,
Şirket aracılığı ile faaliyetlerinizi yapıyorsanız “birinci sınıf tüccar” sayılırsınız ve bilanço esasına göre defter tutmanız gerekir.
Diğer hallerde “ikinci sınıf tüccar” sayılırsınız ve işletme hesabı esasına göre defter tutmanız gerekir. Yani bir girişimci faaliyetlerini gerçek kişi olarak yürütüyorsa bir süre bu kategoridedir. Yazının devamında yalnızca bu kategoridekilerin tutması gereken defterlere değineceğim.
İşletme hesabı esasına tabi iseniz “İşletme Hesabı Defteri” tutmalısınız. Bu defterin işyerinin bulunduğu yer, işyeri yoksa ikametgâhınızın bulunduğu yer noterine onaylatılması gereklidir. İşletme hesap defterinin,
Sol tarafında gider kısmı yer alır. Buraya satın alınan mallar ve işletme ile ilgili diğer bütün giderler yazılır.
Sağ tarafında ise hasılat kısmı yer alır. Buraya satılan mal bedeli veya yapılan hizmetin karşılığı olarak tahsil edilen para, alacaklar yer alır.
Defterlerin, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süreyle saklaması gerekir. Örneğin 2016 yılına ilişkin defterin 2021 yılının sonuna kadar saklanması gerekir.
3.FATURA
Sattığınız mallar ve yaptığınız hizmetler karşılığında fatura düzenlemelisiniz. Kullanacağınız faturaları Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı bir matbaaya bastırabilir ya da hazır fatura ciltlerini noterde onaylatarak kullanabilirsiniz.
Bir de malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının irsaliye düzenlemesi gerekir. İki ayrı belge ile uğraşmak yerine irsaliyeli fatura kullanılmasını daha kolay olacaktır. İrsaliyeli faturayı da Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı bir matbaaya bastırabilir ya da hazır fatura ciltlerini noterde onaylatarak kullanabilirsiniz.

5.VERGİ TÜRLERİ
– GELİR VERGİSİ
Bir yıllık kazanç üzerinden, bir sonraki yıl alınan vergidir.

Ticari, zirai ve mesleki faaliyet sonucu elde edilen gelir bu vergiye tabidir.
Gerçek kişi olarak faaliyet gösterenler gelir vergisi, anonim veya limited şirket olarak faaliyet gösterenler ise kurumlar vergisi mükellefidir.
Bir yıla ait gelir vergisi beyannamesi izleyen yılın 1-25 Mart tarihleri arasında elektronik ortamda verilir. Örneğin; 2016 Yılının Gelir Vergisi Beyannamesi 1-25 Mart 2017 tarihleri arasında verilmelidir. Beyanname verilme tarihi ile vergi borcunun ödenme tarihi farklıdır. Gelir vergisi iki taksit olarak Mart ve Temmuz aylarında ödenir.
– KATMA DEĞER VERGİSİ
Mal satışı veya hizmet yapılması halinde alınan vergi türüdür. Mal veya hizmet bedeline katılır.

KDV beyannamesi birer aylık dönemler halinde ilgili ayı takip eden ayın 24 üncü gününe kadar elektronik ortamda verilmelidir.

Örneğin; 2016 yılının birinci KDV dönemi Ocak ayıdır ve bu döneme ait KDV beyannamesi 1 Şubat – 24 Şubat 2016 tarihleri arasında verilmelidir. Ve 26 Şubat’a kadar ödenmesi gerekir.
Vergi borcunun zamanında ödenmemesi halinde gecikme zammı uygulanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir